Wikipedia: Ephemerides / ngày 13 tháng 5

Article

May 23, 2022

1888 - Lei Áurea (ảnh bên phải) được thông qua, xóa bỏ chế độ nô lệ ở Brazil. 1917 - Ba đứa trẻ tuyên bố đã nhìn thấy sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên một cây sồi holm, ở Cova da Iria, gần Fátima, Bồ Đào Nha. 1981 - Giáo hoàng John Paul II bị tấn công tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Họ được sinh ra vào ngày này… João VI của Bồ Đào Nha (1767-1826) • Lima Barreto (1881-1922) • Bruce Chatwin (1940-1989). Họ đã chết vào ngày này ... Georges Cuvier (1769-1832) • Fridtjof Nansen (1861-1930) • Chet Baker (1929-1988).