Wikipedia: Ephemerides / ngày 14 tháng 5

Article

May 23, 2022

Ngày Quốc kỳ Paraguay. Nền độc lập của Paraguay. 1796 - Edward Jenner thực hiện thử nghiệm vắc xin đậu mùa đầu tiên (hình). 1948 - Tại Tel Aviv, David Ben-Gurion tuyên bố Nhà nước Israel độc lập. 1952 - Phi đội Trình diễn Hàng không Brazil, được gọi là Esquadrilha da Fumaça, tổ chức triển lãm chính thức đầu tiên. Robert Owen (1771-1858) • George Lucas (sinh năm 1944) • Cate Blanchett (sinh năm 1969) Đã chết vào ngày này ... Henry IV của Pháp (1553-1610) • Emma Goldman (1869-1940) • Frank Sinatra (1915-1998).