Wikipedia: Ephemerides / ngày 15 tháng 5

Article

May 23, 2022

Ngày quốc tế gia đình 1536 - Anne Boleyn (ảnh), vợ thứ hai của vua Henry VIII của Anh, bị quốc hội Anh kết tội ngoại tình, phản quốc và loạn luân. 1756 - Chiến tranh Bảy năm bắt đầu. 1974 - Tướng António de Spínola được Junta de Salvação Nacional bổ nhiệm làm Tổng thống Cộng hòa Bồ Đào Nha. Claudio Monteverdi (1567-1643) • Humberto Delgado (1906-1965) • Madeleine Albright (sinh năm 1937) Đã chết vào ngày này ... Emily Dickinson (1830-1886) • Kazimir Malevich (1878-1935) • Venceslau Brás (1868-1966).