Wikipedia: Ephemerides / ngày 16 tháng 5

Article

May 23, 2022

Ngày Quốc tế Chung sống trong Hòa bình (2018); Ngày quốc tế ánh sáng (2018) 1770 - Marie Antoinette, 14 tuổi, kết hôn với Vua tương lai Louis XVI của Pháp, khi đó mới 15 tuổi. 1920 - Bốn trăm chín mươi năm sau khi bà qua đời, Joan of Arc được Giáo hoàng Benedict XV phong thánh. 1966 - Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, với "Thông báo ngày 16 tháng 5", do Mao Tse-tung công bố. Họ sinh vào ngày này… Ilya Ilyich Mechnikov (trong ảnh) (1845-1916) • Henry Fonda (1905-1982) • Nílton Santos (1925-2013). Đã chết vào ngày này ... Saint Brandão (484-577) • Charles Perrault (1628-1703) • Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830).