Mã vạch

Article

May 23, 2022

Mã vạch là một cách đánh dấu sản phẩm bằng một loạt các vạch đen có thể dễ dàng nhận biết bằng các thiết bị đặc biệt. Nó được sử dụng để nhận dạng các sản phẩm, phương tiện, toa xe, bao bì, hàng hóa, v.v. trong quá trình của bất kỳ chuyển động / đi qua một không gian nhất định. Nó được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần nhanh chóng nhận ra thứ gì đó. Các ví dụ nổi tiếng nhất là trong các cửa hàng, siêu thị và đại siêu thị. máy tính, với sự trợ giúp của máy đọc mã vạch, nhận biết đó là sản phẩm nào và lấy dữ liệu giá từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên hóa đơn. Đồng thời, thông báo cho cơ sở dữ liệu rằng một sản phẩm nhất định đã được bán và khi đạt đến số lượng dự kiến ​​tối thiểu trong kho, đơn đặt hàng mới sẽ tự động được thực hiện cho nhà sản xuất.

Các loại mã vạch

Mã 93 Mã 128 EAN 128 JANA

Mã hai chiều

Những mã này còn được gọi là mã hình ảnh. PDF417 MaxiCode ASDF1234

Tương lai

Máy tính tiền trong các cửa hàng ngày nay, đặc biệt là các đại siêu thị, quá chậm, vì vậy trong tương lai, người ta có kế hoạch đánh dấu tất cả các sản phẩm bằng nhãn nhận dạng RF (tên viết tắt RFID được sử dụng), điều này sẽ cho phép máy tính biết ngay sản phẩm nào trong giỏ hàng . Ngày nay, nhãn dán RFID thường được đánh dấu bằng mã vạch song song.

Liên kết bên ngoài

Mã quer

Tham khảo