Hiệp ước Warsaw

Article

May 23, 2022

Warsaw Pact hay Warsaw Pact, tên chính thức là Hiệp định Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ (tiếng Nga: Hiệp định Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ), là một tổ chức quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Trung và Đông Âu. Nó được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1955, để đẩy lùi một cuộc tấn công có thể xảy ra của NATO (cuộc tấn công được tạo ra vào tháng 4 năm 1949). Sự ra đời của Hiệp ước Warsaw là do việc đưa Tây Đức mới được vũ trang vào NATO với việc thông qua Hiệp định Paris. Hiệp ước tồn tại trong Chiến tranh Lạnh, cho đến khi, sau sự sụp đổ của các nước cộng sản ở Châu Âu và những thay đổi chính trị ở Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, các thành viên bắt đầu rút lui vào năm 1991. Hiệp ước Warsaw chính thức bị giải thể vào tháng 7 năm 1991.

Thành viên

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Cộng hòa Nhân dân Albania (rút lại sự ủng hộ vào năm 1961 do sự khác biệt về ý thức hệ, chính thức rời bỏ vào năm 1968) Cộng hòa nhân dân Bulgaria Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc Cộng hòa Dân chủ Đức (gia nhập năm 1956; rời khỏi tháng 10 năm 1990) Cộng hòa nhân dân Hungary Cộng hòa nhân dân Ba Lan Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romania Tất cả các nước cộng sản ở Trung và Đông Âu đều là thành viên ký kết ngoại trừ Nam Tư. Các thành viên của Hiệp ước Warsaw đã cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu một hoặc nhiều thành viên bị tấn công. Hiệp ước cũng cho rằng quan hệ giữa các bên ký kết dựa trên cơ sở hai bên không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền và độc lập quốc gia. Quy tắc không can thiệp sau đó đã bị vi phạm bởi các cuộc can thiệp ở Hungary (Cách mạng Hungary 1956) và Tiệp Khắc (Mùa xuân Praha, 1968). Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, lực lượng can thiệp đều cho rằng họ đã được triệu tập và quy tắc này chưa chính thức bị coi là vi phạm. Cộng hòa Nhân dân Albania ngừng ủng hộ liên minh vào năm 1961 do sự chia rẽ giữa Trung-Xô, trong đó chế độ Stalin ngoan cố ở Albania thống nhất với Trung Quốc, và chính thức rút khỏi hiệp ước năm 1968. Tại Đông Berlin, vào ngày 24 tháng 9, Đông Đức ký một thỏa thuận với Liên Xô về việc chấm dứt tư cách thành viên của Đông Đức vào ngày 3 tháng 10 năm 1990 (tức là ngày thống nhất nước Đức).

Lịch sử

Trong cuộc Cách mạng Hungary năm 1956, chính phủ đã dẫn đầu