Wikipedia: Cách bắt đầu một trang mới

Article

May 23, 2022

Cách dễ nhất để bắt đầu một bài viết mới là nhập tên bài viết bạn muốn viết vào ô bên dưới và nhấp vào nút Tạo bài viết. Vui lòng tìm kiếm trên Wikipedia trước để đảm bảo rằng bài viết đó không còn tồn tại dưới tên đó hoặc bất kỳ tên tương tự nào khác.

Khóa học ngắn hạn

Trước khi bạn bắt đầu một trang mới, hãy đảm bảo rằng trang đó đã tồn tại bằng cách sử dụng tìm kiếm. Luôn luôn khuyến khích bắt đầu một trang mới bằng cách đi theo một liên kết chết (tức là một liên kết dẫn đến một trang trống và có màu đỏ). Để bắt đầu một trang mới, chỉ cần chuyển hướng trình duyệt của bạn đến: http://en.wikipedia.org/wiki/Tên của trang mới sau đó nhấn Enter, rồi bấm vào tùy chọn Tạo. Sau khi bạn viết một bài báo mới, hãy cố gắng kết nối nó với các trang khác càng nhiều càng tốt.

Khóa học dài hơn (được khuyến nghị)

Nguyên tắc cơ bản

Tìm kiếm để xem liệu ai đó đã viết bài báo giống hoặc tương tự với bài bạn muốn viết hay chưa. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu trang bằng một liên kết hiện có (cái gọi là "liên kết đỏ" xuất hiện trong văn bản, nhưng vẫn không chứa bất kỳ văn bản nào). xem bên dưới để biết thêm thông tin Hãy nhớ rằng ở phần đầu nên có giải thích về nội dung bài viết này. Nếu bạn chỉ theo một liên kết từ một trang hiện có và theo dõi ngữ cảnh mà không có phần giới thiệu rõ ràng trước đó, người dùng truy cập trang web của bạn theo một liên kết khác sẽ không biết nó nói về cái gì. Cố gắng giữ cho tên trang ngắn gọn và rõ ràng. Bạn phải có ngữ cảnh, tức là. viết lời giới thiệu ngắn gọn ở đầu bài viết mới. Ví dụ: không bắt đầu bài viết bằng những từ "Đây là cuốn tiểu thuyết thứ ba của anh ấy ..." Có thể bạn đã đến bài viết này qua một liên kết trên trang của nhà văn nổi tiếng X, nhưng những người dùng khác có thể đến từ một trang khác, vì vậy họ sẽ không biết đó là ai. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này trên trang tiếng Anh: Wikipedia: Thiết lập ngữ cảnh. Dưới đây, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể tạo một trang mà không có trang nào hiện có được liên kết, vì vậy bạn có thể tạo ra tên của trang mới. Có quy ước nào cho điều đó không? Hiện chỉ có bằng tiếng Anh: Wikipedia: Quy ước đặt tên. Điều quan trọng là chọn tên một cách khôn ngoan, vì khi đó người khác sẽ dễ dàng tạo liên kết đến bạn hơn và bạn sẽ không phải đổi tên trang. Câu đầu tiên phải là