Wikipedia: Hướng dẫn / Chỉnh sửa bài viết

Article

May 17, 2022

Chỉnh sửa bài viết

Khi bạn đang ở trên trang mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa ở đầu trang. Khi bạn nhấp vào Chỉnh sửa, văn bản của trang bạn đang đọc sẽ xuất hiện trong hộp chỉnh sửa, nơi bạn có thể chỉnh sửa nó theo ý muốn.

Mô tả về sự thay đổi

Sau khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi, trong trường nhỏ bên dưới hộp soạn thảo - nơi có nội dung Mô tả thay đổi: - viết ngắn gọn loại thay đổi bạn đã thực hiện (ví dụ: viết hoa, sửa chữ ć u či, v.v.); mô tả này sẽ xuất hiện trên trang Thay đổi Gần đây, trong Lịch sử thay đổi đối với trang, v.v. và bạn có thể thấy như vậy trước khi xuất bản trong trường Xem trước của mô tả thay đổi:.

Xem trước trước khi đăng thay đổi

Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhớ nhấp vào nút Xem trước, nằm bên dưới hộp chỉnh sửa. Nút này sẽ cho phép bạn kiểm tra xem bài viết đã sửa đổi có giống như cách bạn đã hình dung hay không mà các thay đổi của bạn sẽ không đi vào Lịch sử thay đổi bài viết. Nếu bạn chưa hài lòng, hãy tiếp tục chỉnh sửa, sau đó nhấp lại vào Hiển thị bản xem trước. LỜI KHUYÊN TRƯỚC KHI XUẤT BẢN THAY ĐỔI: Nếu bạn định thực hiện các thay đổi lớn hoặc viết văn bản dài hơn, bạn sẽ cần sử dụng nhiều nút Hiển thị bản xem trước, để Lịch sử thay đổi của trang không bị tải không cần thiết và phải chịu một số lượng lớn các thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ, hãy chọn tùy chọn Đây là một thay đổi nhỏ trước khi đăng. Nếu bạn muốn theo dõi những gì sẽ xảy ra trong tương lai với trang bạn đã sửa đổi, hãy chọn tùy chọn Theo dõi trang này. Thao tác này sẽ đưa trang bạn đã chỉnh sửa (và đã lưu) vào Danh sách theo dõi của mình, mà bạn có thể truy cập qua liên kết ở đầu trang. Bạn nên sao chép định kỳ văn bản (tức là mã) của trang vào máy tính của mình (trong chương trình chỉnh sửa văn bản) và lưu nó ở đó. Điều này rất hữu ích vì bạn có thể lưu văn bản (mã) của các bài báo mà bạn đã chỉnh sửa trên máy tính của mình, bạn cũng có thể viết cập nhật khi bạn không kết nối với Internet hoặc ngăn mất dữ liệu nếu trình duyệt web của bạn "đóng băng", v.v.

Đăng thay đổi

Khi bạn chắc chắn rằng bạn đã thực hiện các thay đổi mong muốn, hãy nhấp vào nút Đăng Thay đổi. Sau đó trang sẽ được lưu vào Wikipedia và hơn thế nữa