Tiếng Anh

Article

May 22, 2022

Tiếng Anh (tiếng Anh) là một ngôn ngữ Tây Đức có nguồn gốc từ Anh và cũng được sử dụng làm tiếng mẹ đẻ ở các quốc gia khác thuộc Vương quốc Anh - Scotland, Wales và Bắc Ireland, ở Cộng hòa Ireland, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New York. Zealand, Nam Phi, và nhiều quốc gia khác. Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ mẹ đẻ được sử dụng rộng rãi thứ tư trên thế giới (sau tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hindu), với khoảng 380 triệu người nói trong thế kỷ và ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong thế kỷ 20. Do ảnh hưởng toàn cầu của tiếng Anh trong thế giới khoa học, nghệ thuật, truyền hình và Internet trong những thập kỷ gần đây, tiếng Anh ngày nay là ngôn ngữ phổ biến nhất được dạy như một ngôn ngữ thứ hai trên thế giới. Nhiều sinh viên trên khắp thế giới bắt buộc phải học tiếng Anh, và kiến ​​thức về tiếng Anh rất hữu ích hoặc thậm chí cần thiết cho nhiều ngành nghề.

Lịch sử

Tiếng Anh là một ngôn ngữ Tây Đức có nguồn gốc từ các ngôn ngữ được người Đức di cư đến từ các vùng khác nhau của Tây Bắc nước Đức mang đến Anh vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Trong số các bộ lạc này có người Frisia, người Anh, người Saxon và người Yiti. Ngôn ngữ gốc Germanic sau đó đã nhận được ảnh hưởng từ hai làn sóng xâm lược. Đầu tiên là bởi những người nói thuộc nhánh Scandinavia của gia đình Germanic, những người đã đô hộ các vùng của Anh vào thế kỷ thứ tám và thứ chín. Làn sóng thứ hai là người Norman vào thế kỷ 11, những người nói nhiều thứ tiếng Pháp. Hai cuộc xâm lược này đã làm cho người Anh bị "creolised"; sự sáng tạo nảy sinh từ việc sống chung của những người nói các ngôn ngữ khác nhau, những người phát triển một ngôn ngữ lai để giao tiếp cơ bản. Việc sống chung với người Scandinavi đã dẫn đến sự đơn giản hóa đáng kể về ngữ pháp và sự phong phú từ vựng của cốt lõi Anh-Frisian của tiếng Anh; sự chiếm đóng sau này của người Norman dẫn đến việc ghép một lớp từ phức tạp hơn từ nhánh Romance của các ngôn ngữ châu Âu sang lõi tiếng Đức; lớp mới này đã sử dụng tiếng Anh thông qua việc sử dụng nó trong các tòa án và chính phủ. Vì vậy, tiếng Anh đã phát triển thành một ngôn ngữ 'cho vay' với tính linh hoạt đáng kể và một lượng từ vựng khổng lồ. Theo Biên niên sử Anglo-Saxon, khoảng năm 449, Vortig�