Tổ chức Wikimedia

Article

May 23, 2022

Wikimedia Foundation Inc. là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, đơn vị giám sát các dự án hợp tác bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks (bao gồm cả dự án WikiNoior), Wikiversity, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, Wikinews và Meta-wiki. Trụ sở chính của nó ở St.Petersburg, Florida, và từ năm 2007 nó đã có mặt ở San Francisco. Sự tồn tại của nó được chính thức thông báo bởi người đồng sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales, vào ngày 20 tháng 6 năm 2003, người cho đến nay vẫn duy trì Wikipedia từ công ty Bomis của mình. Trong một lá thư từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2005, nó đã được phê duyệt như một Khoản tài trợ cho Giáo dục Thường xuyên dành cho Người lớn, có nghĩa là tất cả các khoản đóng góp cho Wikimedia Foundation đều được miễn thuế lợi nhuận ở Hoa Kỳ.

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Trang web chính thức