Internet

Article

May 27, 2022

Internet là một hệ thống mạng máy tính nối mạng toàn cầu đã biến đổi cách thức hoạt động của các hệ thống truyền thông. Sự khởi đầu của Internet được kết nối với sự ra đời của ARPANET, vào năm 1969, một mạng máy tính dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngày nay, Internet kết nối hàng tỷ máy tính trên khắp thế giới theo cách không phân cấp. Internet là sản phẩm của sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông, máy tính và viễn thông. Tuy nhiên, Internet không chỉ là sản phẩm của tiến bộ công nghệ, mà còn của các quá trình xã hội và chính trị, bao gồm cộng đồng khoa học, chính trị và quân sự. Từ nguồn gốc của nó là một môi trường phi công nghiệp và phi kinh doanh liên quan đến cộng đồng khoa học, Internet đã rất nhanh chóng lan rộng ra thế giới thương mại và kinh doanh. Tuy nhiên, phải mất gần 30 năm Internet mới tự coi mình là một sự đổi mới công nghệ liên tục biến đổi xã hội và nền kinh tế. Internet là mạng dữ liệu gói toàn cầu có sẵn công khai kết nối máy tính và mạng máy tính bằng Giao thức Internet (IP). Nó là một "mạng của tất cả các mạng" bao gồm hàng triệu mạng gia đình, học thuật, doanh nghiệp và chính phủ chia sẻ thông tin và dịch vụ như email, trò chuyện và truyền tệp cũng như các trang và tài liệu liên quan đến World Wide Web. Thuật ngữ Internet có nghĩa là một mạng trong một mạng, hoặc một kết nối nội bộ giữa nhiều máy tính. Về mặt cấu trúc, có những mạng nhỏ liên kết với nhau và do đó hình thành cấu trúc này. Internet ngày càng được gọi là mạng thông tin toàn cầu (một cơ sở dữ liệu quốc tế-toàn cầu lớn). Năm 2014, số lượng người dùng Internet vượt quá 3 tỷ hay 43,6% dân số thế giới, tức là 2/3 người dùng đến từ các quốc gia giàu nhất, 78,0% dân số từ Châu Âu sử dụng Internet và 57,4% từ Hoa Kỳ. . Lượng thông tin mà các máy chủ này có là rất lớn, rất khó để ước tính và hiển thị một cách thực tế nó thực sự là bao nhiêu.

Lịch sử

Việc chuyển hướng dẫn giữa các máy tính lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1940 khi George Stibitz sử dụng TTY, một máy teletype, để gửi hướng dẫn từ Model K của Đại học Dartmouth ở New Hampshire tới "máy tính số phức" của ông ở New York, và cũng nhận được kết quả theo cùng một cách. Chỉ trong năm 1964, điều tra