Chủ nghĩa cộng sản

Article

May 23, 2022

Chủ nghĩa cộng sản là một hệ tư tưởng nhằm thiết lập một xã hội không giai cấp, không quốc tịch dựa trên quyền sở hữu chung về tư liệu sản xuất. Có thể coi đây là một nhánh của phong trào xã hội chủ nghĩa rộng lớn hơn. Các nhà Marxist mô tả các hình thức tổ chức xã hội ban đầu của loài người là chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản với tư cách là một mục tiêu chính trị là một hình thức tổ chức xã hội trong tương lai được đoán định. Có nhiều trào lưu trong phong trào cộng sản, bao gồm Chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Luxembourg, Chủ nghĩa Bolshevism, Chủ nghĩa Trotsky, Titoism, Chủ nghĩa cộng sản châu Âu, Chủ nghĩa lê nin, Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa cộng sản Xô Viết, Chủ nghĩa Stalin, Chủ nghĩa Mao, hodžizam, juchet, chủ nghĩa cộng sản quốc gia, Chủ nghĩa cộng sản Kitô giáo chủ nghĩa cộng sản tôn giáo chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ, và các trào lưu khác nhau của chủ nghĩa cộng sản cánh tả như những biến thể phổ biến hơn. Tuy nhiên, nhiều nhánh khác nhau của Liên Xô (cái mà các nhà phê bình gọi là chủ nghĩa Stalin) và cách giải thích chủ nghĩa Mác-Lê-nin của chủ nghĩa Mao tạo thành một nhánh đặc biệt của chủ nghĩa cộng sản, không giống như những nhánh khác, là chủ nghĩa cộng sản chủ đạo trong chính trị thế giới trong phần lớn thế kỷ 20. Chủ nghĩa Trotsky như một đối thủ hiện tại không quá phổ biến.

Chế độ độc tài của giai cấp vô sản

Karl Marx cho rằng xã hội không thể một sớm một chiều chuyển đổi từ tư bản chủ nghĩa sang hình thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa mà phải có một thời kỳ quá độ mà Marx gọi là thời kỳ cách mạng chuyên chính của giai cấp vô sản. Hiện tại, khái niệm của Marx về một xã hội cộng sản xuất hiện từ chủ nghĩa tư bản vẫn chỉ là lý thuyết; trên thực tế, Marx để lại rất ít thông tin về xã hội cộng sản thực sự sẽ như thế nào. Thuật ngữ "chủ nghĩa cộng sản" thường được sử dụng để chỉ các chế độ chính trị và kinh tế do các đảng cộng sản cai trị vốn tự cho là hiện thân của chế độ độc tài của giai cấp vô sản. Vào cuối thế kỷ 19, các lý thuyết của chủ nghĩa Mác đã khuyến khích sự xuất hiện của các đảng xã hội chủ nghĩa trên khắp châu Âu, mặc dù sau đó nền tảng tư tưởng của họ gần hơn nhiều với ý tưởng về chủ nghĩa tư bản "cải cách" với xu hướng suy yếu nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản đó. Ngoại lệ là Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga. Một cánh của đảng, thường được gọi là những người Bolshevik, do Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo, đã giành được quyền lực ở Nga sau khi chính phủ lâm thời bị lật đổ vào tháng 10.