Mexico

Article

May 27, 2022

Mexico (tên chính thức México), tên chính thức là Hoa Kỳ Mexico (SMD; Estados Unidos Mexicanos, viết tắt là EUM), là một quốc gia ở Bắc Mỹ giáp Hoa Kỳ về phía bắc, Guatemala và Belize về phía đông nam, và Hoa Kỳ ở phía tây Thái Bình Dương, phía đông giáp vịnh Mexico và biển Caribe, diện tích Mexico là 1.972.550 km², theo đó là quốc gia thứ 13 trên thế giới. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Mexico là Thành phố Mexico, và các thành phố lớn khác là Ecatepec de Morelos, Guadalajara, Puebla, Ciudad Juarez, Tijuana, Monterey và Leon. Dân số Mexico, theo số liệu từ năm 2015, là 125.280.000, là dân số lớn thứ 11 trên thế giới Maya và Aztec. Năm 1521, Tây Ban Nha chinh phục lãnh thổ này và tổ chức nó thành Tân Tây Ban Nha. Mexico giành độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1810. Giai đoạn sau khi giành được độc lập được đánh dấu bằng sự bất ổn kinh tế, chiến tranh Mỹ-Mexico và sự nhượng bộ lãnh thổ cho Hoa Kỳ, cuộc nội chiến, hai đế quốc và một chế độ độc tài. Chế độ độc tài dẫn đến Cách mạng Mexico năm 1910, dẫn đến việc thông qua Hiến pháp năm 1917 và thiết lập hệ thống chính trị ngày nay. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, Mexico thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài nhất đến Mỹ Latinh, trong khi nước này đứng thứ 10 trên thế giới. Các địa điểm văn hóa và thiên nhiên đã được UNESCO đưa vào Di sản Thế giới cũng góp phần tạo nên điều đó; có 31 trong số đó, đưa Mexico lên vị trí đầu tiên ở Mỹ và thứ sáu trên thế giới. Theo tổng sản phẩm quốc nội, Mexico là nền kinh tế toàn cầu thứ mười bốn, và tính theo sức mua tương đương, nó đứng thứ mười một trên thế giới. Tuy nhiên, sự phân bổ của cải không đồng đều, do có những vùng trong cả nước có chỉ số phát triển con người khác nhau; một số vùng phát triển cao như Đức, một số vùng nghèo như Burundi Ngoài ra, Mexico là một trong những quốc gia có sự đa dạng về khí hậu cao nhất trên thế giới, được coi là một trong 17 quốc gia trên thế giới có sự đa dạng lớn; Mexico là nơi có 10-12% đa dạng sinh học trên thế giới và cũng là nơi cư trú của hơn 12.000 loài đặc hữu.