Quỹ đạo Trái đất thấp

Article

May 27, 2022

Quỹ đạo Trái đất thấp (NZO), như tên gọi của nó, là quỹ đạo có khả năng sống thấp nhất xung quanh Trái đất. NZO bắt đầu ở 160 km (khi các vật thể chuyển động chậm lại do lực cản của một lượng nhỏ nguyên tử không khí vẫn còn tồn tại, như ở Trạm Vũ trụ Quốc tế), và kết thúc ở khoảng 2.000 km. Và độ cao kỷ lục của apogee được giữ bởi máy bay Gemini 11 với 1.374,1 km. Trạm Vũ trụ Quốc tế có độ cao và độ cao trung bình từ 330 đến 435 km.

Chu kỳ quỹ đạo

Xem thêm

Quỹ đạo Trái đất cao

Tham khảo