Mở nội dung

Article

May 22, 2022

Nội dung mở là một chủ nghĩa tân học được đặt ra bằng cách tương tự với "mã nguồn mở", mô tả bất kỳ tác phẩm sáng tạo nào được xuất bản ở định dạng cho phép bất kỳ ai sao chép và sửa đổi dữ liệu của nó một cách rõ ràng, thay vì chỉ một tổ chức, công ty hoặc cá nhân đóng. Dự án nguồn mở lớn nhất là Wikipedia.

Nguồn