Popocatepetl

Article

May 27, 2022

Popocatépetl (tiếng Tây Ban Nha: Popocatépetl, navatl Popōcatepētl), còn được gọi là El Popo, là một ngọn núi lửa ở miền trung Mexico ở độ cao 5.426 mét. Đối tác nhỏ hơn của nó là núi lửa Ixtacihuatl, cao 5286 mét. Popocatepetl là ngọn núi lửa cao thứ hai ở Bắc Mỹ, sau Orizaba. Nó là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Mexico. Hơn 20 vụ phun trào lớn của núi lửa này đã được ghi nhận kể từ khi người Tây Ban Nha đến Mexico vào năm 1519. Lần phun trào lớn cuối cùng xảy ra vào ngày 21/12/1994. Tên Popocatepetl có nguồn gốc từ Aztec và trong ngôn ngữ Navatl nó có nghĩa là "ngọn đồi khói".

Thư viện

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Webcam của Đại học Tự trị Mexico Popocatepetl làm nền máy tính Radio-Television of Republika Srpska: Popokatepetl hoạt động trở lại, ngày 18 tháng 4 năm 2012 (ngôn ngữ: Serbian)