1607

Article

May 23, 2022

Năm 1607 là một năm tự do.

Sự kiện

tháng 1

tháng 2

tháng 3

Tháng 4

Có thể

Ngày 4 tháng 5 - Nhà thám hiểm người Anh James Smith thành lập khu định cư người Anh đầu tiên ở Bắc Mỹ, sau này được đặt tên là Jamestown.

tháng 6

Tháng 7

tháng 8

Tháng 9

tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Sinh

Những cái chết

Ngày tưởng niệm

Xem thêm

Danh sách ngày tháng Danh sách các năm Danh sách các thập kỷ Danh sách các thế kỷ Danh sách thiên niên kỷ