1740

Article

May 23, 2022

Năm 1740 là một năm tự do.

Sự kiện

tháng 1

Wikipedia: Ngày chưa xác định - Việc xây dựng Tháp đồng hồ Belgrade đã bắt đầu

Tháng 4

Có thể

tháng 6

Tháng 7

tháng 8

Tháng 9

tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Ngày không xác định

Wikipedia: Ngày chưa xác định - Sự trở lại của người Thổ Nhĩ Kỳ ở Belgrade.

Sinh

Những cái chết

tháng 6

Ngày 20 tháng 10 - Charles VI, Hoàng đế của Đế chế La Mã Thần thánh

Ngày tưởng niệm

Xem thêm

Danh sách ngày tháng Danh sách các năm Danh sách các thập kỷ Danh sách các thế kỷ Danh sách thiên niên kỷ