MediaWiki

Article

May 27, 2022

MediaWiki là một phần mềm wiki được phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU. Mục đích là để chia sẻ nội dung siêu văn bản cùng với khả năng chỉnh sửa miễn phí và dễ dàng. Môi trường ban đầu được xây dựng cho Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí, nhưng cũng cho các dự án Wikimedia Foundation khác. Nó được xây dựng để có thể hỗ trợ một số lượng lớn người dùng và các bên. PHP và MySQL được yêu cầu cho hoạt động của nó.

Xem thêm

Translatewiki.net

Liên kết bên ngoài

www.mediawiki.org Bạn có thể xem thêm về chương trình trên trang của nó trên Freshmeat. MediaWiki tại Sourceforge