Nhà viết kịch

Article

May 16, 2022

Nhà viết kịch là người viết các vở kịch. Các vai trò chuyên nghiệp tương ứng trong điện ảnh, truyền hình, đài phát thanh, trò chơi máy tính và các phương tiện truyền thông mới thường được gọi là nhà biên kịch, ngay cả khi các nhiệm vụ tương tự nhau. Một thuật ngữ cũ hơn dành cho nhà viết kịch là nhà viết kịch, một từ mà trong tiếng Thụy Điển ngày nay thay vào đó dùng để chỉ một nhân viên nhà hát, người đánh giá và chuyển thể một vở kịch để biểu diễn trên sân khấu.

Thụy Điển

Ở Thụy Điển, các nhà viết kịch chuyên nghiệp được tổ chức trong Hiệp hội các nhà viết kịch Na Uy. Thông thường, các nhà viết kịch là những người làm nghề tự do và tự kinh doanh. Ở Thụy Điển, có khoảng 650 nhà viết kịch chuyên nghiệp và trong số này, khoảng một nửa hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và một nửa làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Ví dụ về các nhà viết kịch

Xem thêm

Hiệp hội các nhà kịch

Tài liệu tham khảo