Wikipedia: Wikiproject

Article

May 16, 2022

WikiProject là một nhóm cộng tác viên làm việc để cải thiện Wikipedia. Đóng góp của họ tập trung vào một chủ đề cụ thể (địa lý, lịch sử), một phần của Wikipedia (mẫu, danh mục) hoặc các nhiệm vụ (chụp ảnh, tuần tra). Có thể được liên kết với Wikisource. Trên các trang thảo luận về dự án, bạn có thể thảo luận các vấn đề khác nhau, nhận lời khuyên, v.v. về chủ đề của dự án. WikiProjects là trung tâm cộng tác giữa các nhà biên tập Wikipedia về các chủ đề cụ thể. Chúng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc phối hợp và tổ chức. Những người đóng góp cho dự án tạo, theo dõi và cải thiện các trang chuyên đề và biên soạn danh sách cho mục đích này, phát triển các tiêu chí đặc biệt, thủ thuật cho người tham gia, tạo danh sách các công cụ và mẫu để chia sẻ, đánh giá chất lượng bài viết, thu hút người dùng mới. Tuy nhiên, WikiProjects đòi hỏi nhiều nỗ lực và quản trị hơn, do đó không thể là tạm thời hoặc ngắn hạn. WikiProjects không đặt ra các quy tắc được chấp nhận chung và không có quyền sở hữu các trang về một chủ đề cụ thể, không có quyền hoặc đặc quyền đối với những người đóng góp khác và không thể thiết lập các tùy chọn riêng của họ cho các trang. Wikiproject về cơ bản là một cấu trúc xã hội và thành công phụ thuộc vào khả năng hoạt động như một nhóm gắn kết làm việc vì mục tiêu chung. Wikipedia có rất nhiều WikiProjects. Một số trong số họ hoàn toàn hoạt động và có một số người tham gia tích cực và thậm chí cả những điều phối viên được lựa chọn giúp WikiProject hoạt động tích cực. Một số WikiProjects ít hoạt động hơn một chút, nhưng vẫn tồn tại như một nơi để cộng tác và theo dõi công việc, nơi các biên tập viên quan tâm có thể chia sẻ ý tưởng và thông tin. Một số WikiProject hoàn toàn không hoạt động. Nếu bạn muốn tham gia một Wikiproject, bạn có thể tìm kiếm một dự án thú vị trong thư mục - Wikipedia: WikiProjects Council / Catalog. Để tạo một Wikiproject mới, bạn cần ít nhất 5 người chỉnh sửa để tạo thành một nhóm muốn làm việc về một chủ đề cụ thể. Trước khi bạn bắt đầu, hãy đọc hướng dẫn và cố gắng tham gia bất kỳ WikiProjects hiện có nào để hiểu �