Wikipedia: Dự án: Tuần chủ đề / tuần Ý

Article

May 16, 2022

Tên của tuần: Tuần lễ Ý Cơ sở lý luận của Tuần: Cuộc thi Bài hát Châu Âu lần thứ 66 sẽ diễn ra tại Turin, Ý trong thời gian hai tuần, vì vậy độc giả của Wikipedia tiếng Ukraina sẽ bị thu hút đến Ý, mặc dù trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao, cũng như việc chúng ta chưa có tuần Ý trong lịch sử Wikipedia tiếng Ukraina, tôi mời mọi người tham gia tuần. Trong số các chủ đề được đề xuất có các bài báo phổ biến, các bài báo về các chủ đề Ukraine-Ý phổ biến, cũng như những bài báo có những thiếu sót nhất định. Thời gian: 30 tháng 4 - 15 tháng 5 Bảng người tham gia và các bài báo trong tuần

Các bài viết để tạo

Các bài viết để cải thiện

Các bài báo phổ biến nhất

Số sau tiêu đề của bài viết cho biết số lượt xem của năm trước:

Các bài báo đã tạo

Các bài báo được cải thiện

Ghi chú