Wikipedia: Dự án: Tuần chuyên đề / Tuần vùng Chernihiv 2022

Article

May 16, 2022

Tên của tuần: Tuần lễ vùng Chernihiv 2022 Cơ sở lý luận của tuần: Vùng Chernihiv với tất cả sức mạnh và lòng nhiệt thành của mình đã chấp nhận đòn đánh của quân xâm lược Nga, vì vậy để tri ân cuộc chiến đấu anh dũng của họ, cũng như để mở rộng và cải thiện chủ đề Chernihiv trong Wiki của chúng tôi, tôi đề xuất tổ chức một tuần khu vực. Trong số các chủ đề được gợi ý có các bài viết để sáng tạo có trong các phiên bản ngôn ngữ khác, các liên kết màu đỏ chính, các bài viết phổ biến nhất đối với độc giả của chúng tôi, cũng như những bài cần được cải thiện. Thời gian: 14 - 29 tháng 5 Bảng người tham gia và các bài báo trong tuần

Các bài viết để tạo

Các bài viết để cải thiện

Các bài báo phổ biến nhất

Số sau tiêu đề của bài viết cho biết số lượt xem của năm trước:

Các bài báo đã tạo

Các danh mục đã tạo

Các mẫu đã tạo

Các bài báo được cải thiện Xem còn nữa

Ghi chú