Tuyên ngôn độc lập của Israel

Article

May 16, 2022

Tuyên ngôn Độc lập của Israel (tiếng Do Thái: ak רזת העצמאות - Hakhrazat HaAtzma'ut hoặc tiếng Do Thái: מגילת העצמאות - Megilat HaAtzma'ut) - Tuyên ngôn ký ngày 14 tháng 5 năm 1948 (ngày 5 tháng 1 năm 5708, theo lịch Do Thái), được chính thức công bố sự thành lập của một nhà nước Do Thái mới - Nhà nước Israel - trên lãnh thổ của Ủy ban Anh ở Palestine, nơi mà trong thời cổ đại các vương quốc của Israel và Judah và tỉnh Judah của La Mã đã tồn tại. Ngày ký tuyên bố hiện nay được kỷ niệm là ngày lễ quốc gia của Israel - Ngày Độc lập của Nhà nước Israel (tiếng Do Thái: יום העצמאות).