Jamestown, Virginia

Article

May 16, 2022

Jamestown là một khu định cư trước đây thuộc bang Virginia (Hoa Kỳ, Bắc Mỹ), được biết đến là khu định cư lâu dài đầu tiên của người Anh ở Tân Thế giới. Jamestown là thủ đô của thuộc địa trong 83 năm (1616-1699). Lịch sử hình thành Người Anh đổ bộ lên lục địa vào ngày 14 tháng 5 năm 1607. Pháo đài mới được đặt tên là Jamestown để vinh danh Vua James I. Năm 1676, thành phố đã cố tình bị đốt cháy trong Cuộc nổi dậy Bacon, mặc dù nó đã nhanh chóng được xây dựng lại. Năm 1699, thủ đô được chuyển từ Jamestown đến Williamsburg ngày nay, sau đó Jamestown không còn tồn tại như một khu định cư và chỉ tồn tại như một địa điểm khai quật khảo cổ học. Xem còn nữa Thuộc địa Plymouth

Văn học

Edward Shatz. Những người định cư đầu tiên và những người da đỏ: kỷ niệm 400 năm Virginia // Seagull: một tạp chí. - 2007. - № 8 (91). - Ngày 15 tháng 4. (bằng tiếng Nga)