Quần đảo SSS

Article

May 16, 2022

Quần đảo CCC là một thuật ngữ phổ biến để chỉ ba hòn đảo Caribe thuộc Vương quốc Hà Lan: Saint Martin, Saba và Sint Eustatius. Quần đảo này nằm ở phần đông bắc của Biển Caribe và là một phần của chuỗi Lesser Antilles . Ba hòn đảo khác ở Caribe, thuộc Vương quốc Hà Lan, được gọi là Quần đảo ABC: Aruba, Bonaire và Curacao. Chúng nằm ngoài khơi bờ biển Venezuela. Dân số của các đảo CCC là khoảng 75.000 người. Hầu hết họ nói tiếng Anh hoặc tiếng Creole.

Ghi chú