Hạ viện Hoa Kỳ

Article

May 16, 2022

Hạ viện Hoa Kỳ là hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ, cùng với thượng viện, Thượng viện Hoa Kỳ, tạo thành Quốc hội Hoa Kỳ. Khởi xướng và thông qua luật liên bang áp dụng cho tất cả các bang (cần có sự đồng ý của thượng viện và tổng thống để chúng có hiệu lực). Hạ viện có độc quyền khởi xướng luật thuế, luận tội các quan chức, kể cả tổng thống, và trong một số trường hợp hiếm hoi, bầu tổng thống Hoa Kỳ.

Thủ tục bầu cử

Không giống như Thượng viện, mỗi bang của Hoa Kỳ có đại diện trong Hạ viện theo tỷ lệ dân số. Bang California lớn nhất có 53 dân biểu, và Montana, Delaware, South Dakota, Alaska, North Dakota, Vermont, Wyoming chỉ có một đại diện. Những người đại diện như vậy được gọi là "một thành viên của phòng từ tiểu bang nói chung." Mỗi nhân viên giữ ghế của mình trong hai năm và có thể được bầu lại không giới hạn số lần. Số ghế trong buồng kể từ năm 1911 là 435 đại diện. Quốc hội có quyền thay đổi số ghế. Tuy nhiên, có 6 đại diện không bỏ phiếu. Hạ viện đang họp ở cánh nam của Điện Capitol Hoa Kỳ. Người đứng đầu là người phát biểu, người được bầu bởi đảng đa số. Anh ta thường không chủ trì các cuộc họp mà giao việc đó cho một trong những đồng nghiệp của mình.

Lịch sử

Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 11 năm 2006, Đảng Dân chủ đã giành được đa số (233 so với 202 của Đảng Cộng hòa). Ngày 4 tháng 1 năm 2007, Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) trở thành Chủ tịch thứ 60 của Hạ viện Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử phụ vào Quốc hội vào tháng 11 năm 2010, đảng Cộng hòa đã giành được đa số trong Hạ viện. Sau một cuộc bỏ phiếu chung vào ngày 5 tháng 1 năm 2011, John Boehner được bầu làm diễn giả thứ 61, thay thế Nancy Pelosi.

Thành phần hiện tại

Sau cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, Đảng Dân chủ có đa số 222 đại diện. Đảng Cộng hòa có 211 đại biểu. Các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Xem còn nữa Nhóm hỗ trợ Ukraine tại Quốc hội Hoa Kỳ Danh sách các thành viên hiện tại của Hạ viện Hoa Kỳ

Ghi chú

Liên kết

Trang web chính thức của Seng