Viết tiếng Nga

Article

May 16, 2022

"Văn học Nga", sau này là "Văn học Ukraina" - một thư viện các tác phẩm kinh điển của văn học Ukraina, do Yu. Romanchuk (dưới quyền chủ biên) thành lập năm 1904, từ năm 1920 dưới sự chủ biên của V. Lukich và sau đó là M. Wozniak. Đến năm 1928, 25 tập đã được xuất bản. Bắt đầu với I. Kotlyarevsky, các tác phẩm của G. Kvitka-Osnovyanenko (2 quyển), T. Shevchenko (2 quyển), P. Kulish (6 quyển), S. Vorobkevych (3 quyển) được xuất bản trong bộ này .), S. Rudansky (3 quyển), O. Fedkovych (2 quyển) và những người khác. Xem còn nữa Danh sách các ấn phẩm trong loạt bài "Văn học Ukraina"

Văn học

Encyclopedia of Ukraine Studies: Phần từ điển: [trong 11 tập] / Shevchenko Scientific Society; Ghi bàn. ed. GS, TS. Vladimir Kubiyovych. - Paris-New York: Nhịp sống trẻ, 1955-1995.