Wikipedia tiếng Ukraina

Article

May 17, 2022

Wikipedia tiếng Ukraina là một phần tiếng Ukraina của Wikipedia, một dự án trực tuyến đa ngôn ngữ nhằm tạo ra một bách khoa toàn thư wiki có thể được chỉnh sửa bởi bất kỳ ai muốn. Hiện tại, số lượng bài viết trên Wikipedia tiếng Ukraina là 1.154.223, theo chỉ số này, nó đứng ở vị trí thứ 17 trong số tất cả các phần ngôn ngữ, ở vị trí thứ 10 trong số các Wikipedias của Châu Âu và ở vị trí thứ 3 trong số các Wikipedias bằng các ngôn ngữ Slav. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, Wikipedia tiếng Ukraina có 623.373 người dùng đã đăng ký và 53 quản trị viên. Tổng số trang trong Wikipedia tiếng Ukraina là 4.028.809, chỉnh sửa - 35.700.296, tập tin tải xuống - 110.132. Độ sâu (mức độ phát triển của phần ngôn ngữ) của Wikipedia tiếng Ukraina là trung bình và là 55 điểm.

Lịch sử

Nỗ lực đầu tiên được ghi lại để tạo một bài báo trên Wikipedia tiếng Ukraina bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2004. Bài viết đầu tiên là Atom, được tạo vào ngày 30 tháng 1 năm 2004 bởi 61.125.212.32 (sau đó được đăng ký là Yuri koval) tại Fuji, Nhật Bản. Ngày 26 tháng 2 năm 2004 - quảng cáo đầu tiên tại diễn đàn Ukraina của Liên minh Maidan. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2004, phần tiếng Ukraina của Wikipedia chính thức được kích hoạt. Số lượng bài báo lúc bấy giờ là 1000 bài. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2004, bài báo được chọn đầu tiên đã được đặt trên Trang Chính và lần đầu tiên một khối tin tức được giới thiệu. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2007, một triệu chỉnh sửa đã được thực hiện. Lưu trữ ngày 26 tháng 11 năm 2020 trong Wayback Machine .. Ngày 17 tháng 2 năm 2008 đã đăng ký 10.000 người dùng: Purbo T. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, bài báo thứ 100.000 được viết. Ngày 7 tháng 4 năm 2010, bài báo thứ 200.000 được viết. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2011, Wikipedia tiếng Ukraina đã vượt qua Wikipedia tiếng Phần Lan về số lượng bài viết. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2011, bài báo thứ 300.000 đã được viết. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2011, Wikipedia tiếng Ukraina đã vượt qua Wikipedia tiếng Na Uy về số lượng bài viết, đứng thứ 14 trong số tất cả các phần của Wikipedia. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2011, tổng số trang trong Wikipedia tiếng Ukraina đã vượt quá 1 triệu. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2011, lần đầu tiên số lượng người dùng tích cực vượt qua mốc 2000. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2012, Wikipedia tiếng Ukraina đã vượt qua Wikipedia tiếng Catalan về số lượng bài viết, đứng thứ 13 trong số tất cả các phần của Wikipedia. Ngày 14 tháng 3 năm 2012, Wikipedia tiếng Ukraina thua Việt Nam về số lượng bài viết và tụt xuống vị trí thứ 14 trên thế giới. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, số lượng chỉnh sửa đạt 10.000.000. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2012, bài báo thứ 400.000 đã được viết