Tổ chức Wikimedia

Article

May 23, 2022

Wikimedia Foundation Inc. là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cung cấp nền tảng cho nhiều cộng đồng trực tuyến tạo ra nội dung được phân phối tự do; thực hiện các chức năng quản lý trong chúng. Các cộng đồng hoạt động dựa trên công nghệ "wiki", do đó có tên (-media ở đây là viết tắt của "đa phương tiện"). Hầu hết các công việc về việc tạo ra "nội dung miễn phí" (văn bản và hình ảnh được phân phối theo GFDL, CC-BY (-SA) hoặc trong miền công cộng) và người dùng "mã miễn phí" (phần mềm được cấp phép GPL). Jimmy Wales, người sáng lập Wikipedia, đã tuyên bố thành lập Wikimedia Foundation vào ngày 20 tháng 6 năm 2003. Wikimedia International Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động thông qua các khoản quyên góp. Tất cả các dự án do quỹ hỗ trợ: Wikipedia, Wiktionary (từ điển giải thích), Wikiquote (tập hợp các câu nói của những người nổi tiếng), Wikibooks (thư viện trực tuyến), Wikinews (cổng thông tin) và các dự án khác, miễn phí quảng cáo và phi lợi nhuận. Nhân viên của quỹ có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật.

Cơ sở vật chất

Các hoạt động của Quỹ được thực hiện thông qua các khoản quyên góp tự nguyện. Các chiến dịch gây quỹ được Quỹ tiến hành thường xuyên. Vì vậy, vào tháng 1 năm 2010, quỹ đã thông báo rằng trong năm tài chính 2009/10, quỹ đã huy động được 8 triệu đô la, các khoản quyên góp đã được thực hiện bởi 240 nghìn cá nhân và pháp nhân từ khắp nơi trên thế giới. Vào tháng 2 năm 2010, 2 triệu đô la đã được Google quyên góp cho sự phát triển của Wikipedia. Wikimedia Foundation Inc đã công bố khởi động một chiến dịch gây quỹ vào năm 2011 để hỗ trợ trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia và các tài nguyên liên quan của nó. Chiến dịch 2010/11 kéo dài từ 15/11/2010 đến 15/1/2011. Trong thời gian này, đã huy động được 16 triệu đô la. Năm sau, 24 triệu đô la đã được quyên góp và 35 triệu đô la vào tháng 7 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Trước hết, quỹ được chi cho việc hỗ trợ và bảo trì các máy chủ và trung tâm dữ liệu, phát triển phần mềm, thực hiện các dự án khác nhau. Báo cáo tài chính chi tiết có thể được xem trên trang web của Quỹ.

Dự án nền tảng Wikimedia

Lấy cảm hứng từ sự thành công của Wikipedia, một bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí mà bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa