1836

Article

May 17, 2022

Sự kiện

Ngày 2 tháng 3 - Tại thị trấn Washington ở Brasos, Quốc hội Hoa Kỳ Texas tuyên bố độc lập khỏi Mexico.

Sinh ra

Xem thêm Thể loại: Sinh 1836 27 tháng 1 - Sacher-Masoch Leopold von nhà văn người Áo, tác giả của tiểu thuyết khiêu dâm và dân tộc học († 1895). Ngày 5 tháng 5 - Sidir Vorobkevych, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng người Ukraina († 1903). Ngày 14 tháng 5 - Steinitz Wilhelm, kỳ thủ cờ vua người Đức, nhà vô địch cờ vua thế giới đầu tiên. Ngày 17 tháng 5 - Joseph Norman Lockyer, nhà vật lý thiên văn người Anh, người phát hiện ra heli trong mặt trời

Chết rồi

Xem thêm Thể loại: Chết 1836